GMHZ HAUR HEZKUNTZA - CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

GMHZ HAUR HEZKUNTZA

Goi Mailako Heziketa Ziklo honen Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak honako hauek dira:

 • Haur-hezitzailea Haur Hezkuntzako lehen zikloan, betiere maisu edo maistra batek gainbegiraturik, Estatuko, autonomia erkidegoko edo tokiko erakundeen mendeko instituzioetan eta ikastetxe pribatuetan.

 • Hezitzailea, gizarte arriskuko egoeran dauden adingabeekin (0-6 urte) lan egiteko programa berariazkoetan edo/eta erakundeetan, edo familiei laguntzeko bitartekoetan, beste profesional batzuen gidalerroei jarraituz.

 • Hezitzailea, 0-6 urte bitarteko haurrekin, aisia eta astialdiko programa edo jardueretan: ludotekak, kultur etxeak, liburutegiak, hezkuntza zentroak, aisia zentroak, baserri eskolak, etab.

Klik egin ezazu irudian,  Haur Hezkuntzako bideoa ikusteko

2023-2024 Ikasturtea

  ZIKLOKO MODULOAK
  • Haur hezkuntzaren didaktika. 
  • Haurren autonomia pertsonala eta osasuna. 
  • Haurren jolasa eta horren metodología. 
  • Garapen kognitiboa eta motorra. 
  • Garapen sozioafektiboa. 
  • Enpresa eta ekimena. 
  • Ingelesa I. 
  • Adierazpena eta komunikazioa. 
  • Gizarte trebetasunak. 
  • Familiekin esku hartzea eta arrisku soziala duten adingabekoei laguntzea. 
  • Haurrei laguntzeko proiektua. 
  • Lehen sorospenak. 
  • Lanerako prestakuntza eta orientazioa. 
  • Lantokietako prestakuntza.

  INFORMACIÓN DETALLADA

  Curso 2023-2024

  MÓDULOS DEL CICLO
  • Haur hezkuntzaren didaktika. 
  • Haurren autonomia pertsonala eta osasuna. 
  • Haurren jolasa eta horren metodología. 
  • Garapen kognitiboa eta motorra. 
  • Garapen sozioafektiboa. 
  • Enpresa eta ekimena. 
  • Ingelesa I. 
  • Adierazpena eta komunikazioa. 
  • Gizarte trebetasunak. 
  • Familiekin esku hartzea eta arrisku soziala duten adingabekoei laguntzea. 
  • Haurrei laguntzeko proiektua. 
  • Lehen sorospenak. 
  • Lanerako prestakuntza eta orientazioa. 
  • Lantokietako prestakuntza.

  INFORMACIÓN DETALLADA

  Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kualifikatuta egongo zara hurrengo jarduera profesionalak garatzeko:

  N

  Hezkuntza elkartearekin harremanak ezarri eta mantentzea, eta familiekin, hezitzaile taldearekin eta beste profesional batzuekin koordinatzea.

  N

  Jolas egoerak sustatu eta bideratzea, haurren jardueraren eta garapenaren ardatz gisa.

  N

  Hezkuntzako esku-hartze prozesuak programatu, antolatu, gauzatu eta ebaluatzea, ikastetxean eta haur taldeetan.

  N

  Haurrek adierazpenerako eta komunikaziorako dituzten baliabideak garatzea, hazkunde pertsonal eta sozialerako bitartekoak diren aldetik.

  N

  Ikaskuntzak definitu, sekuentziatu eta ebaluatzea, eta zero urtetik sei urtera bitarteko haurren garapenaren testuinguruan interpretatzea.

  N

  Autonomiarako eta osasunerako ohiturak hartzeko eta lantzeko programak garatzea, eta arrisku egoeretan esku hartzeko beste batzuk ere bai.

  N

  Haurrak objektuak ukituz ingurunea arakatzera eta kidekoekin nahiz helduekin harremanak izatera bultzatzeko ekintzak garatzea.