GMHZ HAUR HEZKUNTZA - CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

GMHZ HAUR HEZKUNTZA

Goi Mailako Heziketa Ziklo honen Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak honako hauek dira:

 • Haur-hezitzailea Haur Hezkuntzako lehen zikloan, betiere maisu edo maistra batek gainbegiraturik, Estatuko, autonomia erkidegoko edo tokiko erakundeen mendeko instituzioetan eta ikastetxe pribatuetan.
 • Hezitzailea, gizarte arriskuko egoeran dauden adingabeekin (0-6 urte) lan egiteko programa berariazkoetan edo/eta erakundeetan, edo familiei laguntzeko bitartekoetan, beste profesional batzuen gidalerroei jarraituz.
 • Hezitzailea, 0-6 urte bitarteko haurrekin, aisia eta astialdiko programa edo jardueretan: ludotekak, kultur etxeak, liburutegiak, hezkuntza zentroak, aisia zentroak, baserri eskolak, etab.

2024-2025 Ikasturtea

ZIKLOKO MODULOAK
 • Haur hezkuntzaren didaktika. 
 • Haurren autonomia pertsonala eta osasuna. 
 • Haurren jolasa eta horren metodología. 
 • Garapen kognitiboa eta motorra. 
 • Garapen sozioafektiboa. 
 • Enpresa eta ekimena. 
 • Ingelesa I. 
 • Adierazpena eta komunikazioa. 
 • Gizarte trebetasunak. 
 • Familiekin esku hartzea eta arrisku soziala duten adingabekoei laguntzea. 
 • Haurrei laguntzeko proiektua. 
 • Lehen sorospenak. 
 • Lanerako prestakuntza eta orientazioa. 
 • Lantokietako prestakuntza.

INFORMACIÓN DETALLADA

Curso 2023-2024

MÓDULOS DEL CICLO
 • Haur hezkuntzaren didaktika. 
 • Haurren autonomia pertsonala eta osasuna. 
 • Haurren jolasa eta horren metodología. 
 • Garapen kognitiboa eta motorra. 
 • Garapen sozioafektiboa. 
 • Enpresa eta ekimena. 
 • Ingelesa I. 
 • Adierazpena eta komunikazioa. 
 • Gizarte trebetasunak. 
 • Familiekin esku hartzea eta arrisku soziala duten adingabekoei laguntzea. 
 • Haurrei laguntzeko proiektua. 
 • Lehen sorospenak. 
 • Lanerako prestakuntza eta orientazioa. 
 • Lantokietako prestakuntza.

INFORMACIÓN DETALLADA

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kualifikatuta egongo zara hurrengo jarduera profesionalak garatzeko:

N

Hezkuntza elkartearekin harremanak ezarri eta mantentzea, eta familiekin, hezitzaile taldearekin eta beste profesional batzuekin koordinatzea.

N

Jolas egoerak sustatu eta bideratzea, haurren jardueraren eta garapenaren ardatz gisa.

N

Hezkuntzako esku-hartze prozesuak programatu, antolatu, gauzatu eta ebaluatzea, ikastetxean eta haur taldeetan.

N

Haurrek adierazpenerako eta komunikaziorako dituzten baliabideak garatzea, hazkunde pertsonal eta sozialerako bitartekoak diren aldetik.

N

Ikaskuntzak definitu, sekuentziatu eta ebaluatzea, eta zero urtetik sei urtera bitarteko haurren garapenaren testuinguruan interpretatzea.

N

Autonomiarako eta osasunerako ohiturak hartzeko eta lantzeko programak garatzea, eta arrisku egoeretan esku hartzeko beste batzuk ere bai.

N

Haurrak objektuak ukituz ingurunea arakatzera eta kidekoekin nahiz helduekin harremanak izatera bultzatzeko ekintzak garatzea.