Misión CIP FP Sakana LH IIP / CIP FP Sakana LH IIPren Xedea

La misión del CIP FP Sakana LH IIP es capacitar profesionalmente, facilitar la inserción laboral y contribuir a la formación integral del alumnado dando respuestas a las distintas demandas del entorno

CIP FP SAKANA LH IIPren xedea da profesionalak gaitzea, lan-munduan sartzen erraztea eta ikasleek osoko ikaskuntza izan dezaten laguntzea, inguruneko eskaerei erantzunez

Visión / Ikuspegia

 

Nuestro centro aspira a ser un referente educativo, ejemplo de organización dinámica e innovadora, con un modelo de gestión que coordine e implique a todos los participantes.

Gure ikastetxeak hezkuntza-erreferente bat izan nahi du, antolakuntza dinamiko eta berritzaileko eredu bat, parte-hartzaile guztiak koordinatu eta inplikatuko dituen kudeaketa-eredu baten bidez.

Valores / Balioak

Las personas del CIP FP Sakana LH IIP compartimos los siguientes valores:

  • El respeto a la dignidad y la solidaridad entre todas las personas.
  • El esfuerzo en el trabajo como medio para la mejora constante.
  • El diálogo para la consecución de criterios comunes.
  • La participación responsable de toda la comunidad educativa en el proyecto de centro con actitudes críticas positivas.
  • La formación e innovación continua.

CIP SAKANA LH IIPko pertsonek balio hauek ditugu:

  • Pertsona guztien artean duintasuna eta elkartasuna errespetatzea.
  • Lanean ahalegintzea, etengabe hobetzeko baliabide bat baita.
  • Elkarrekin hitz egitea, baterako irizpideak adoste aldera.
  • Hezkuntza-komunitate osoak ikastetxeko proiektuan arduraz parte hartzea, jarrera kritiko baikorrekin.
  • Etengabeko prestakuntza eta berrikuntza.