Periódicamente, recogemos vuestra opinión para saber si estáis satisfechos o satisfechas con el Centro y la valoración que hacéis sobre distintos aspectos.
Para contestar es suficiente que marquéis el número que se corresponda con vuestra valoración en una escala de 1 a 10.

Aldiro Ikastetxearekiko duzuen asebetasun maila neurtzeko zuen iritzia jasotzen dugu, halaber alderdi ezberdinei buruz egiten duzuen ebaluazioa ere.
Erantzuteko nahikoa da zuen ebaluazioarekin bat datorren zenbakia markatzearekin, 1etik 10 eko eskala batetan.

ENCUESTA/INKESTA